שלום, אורח
החשבון שלי

אפרסמון מארז כ-1.4 ק"ג

אפרסמון מארז כ-1.4 ק"ג
ללא קדושת שביעית

אפרסמון מארז כ-1.4 ק"ג

חקלאות ישראלית

₪20.50 לק"ג (כ-1.4 ק"ג למארז)

WhatsApp chat