שלום, אורח
החשבון שלי

תקנון

1) כללי

 1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לגברים ונשים כאחד וכן מתייחס ליחיד ו/או לרבים כאחד. 

 2. תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה (להלן: "תנאי השימוש") מהווים חוזה התקשרות בצורך שירותי החברה לבין החברה "פארמרים בע"מ" (להלן: "לקוח" ו"החברה" בהתאמה) החל ממועד צריכת שירותי החברה. 

 3. ביצוע פעולה כלשהי באתר על ידך, לרבות רכישה באמצעות האתר מהווה הצהרה והסכמה מפורשת ובלתי מותנית כי קראת את כל הכתוב בתקנון זה, כי הנך מבין, מסכים ומאשר את כל הכתוב ואת תנאי השימוש המפורטים להלן. 

 4. החברה מספקת שירותים מקוונים ברשת האינטרנט ומאפשרת ביצוע רכישות של פירות, ירקות ומגוון מוצרים נוספים.

 5. הנך מאשר בזאת כי אתה בעל כשרות משפטית עצמאית על פי חוק. 

 6. הנך מאשר כי במידה והנך קטין או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. 

 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת דין וחשבון ו/או התראה מוקדמת. התקנון ומדיניות השימוש המעודכנים תמיד יגברו על הנוסחים הקודמים להם. 

 8. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק בכל עת את מתן שירותיה בכלל ואת פעילותה באתר בפרט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקמת לאף גורם. 


2) השימוש באתר

 1. על מנת לבצע הזמנה ולקבל גישה לשירות החברה עליך לנקוט בפעולות הבאות:

  1. למלא שאלון זיהוי פרטים אישיים הכולל: שם מלא, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים (להלן: "פרטי הלקוח"). 

  2. למלא פרטי כרטיס האשראי הרלוונטיים אשר בבעלותו של הלקוח ולתת הסכמה לחיוב הכרטיס בעבור הזמנת המוצרים ושירותים אם וכאשר הלקוח יחליט לרכוש (להלן: "אמצעי תשלום").

 2. פרטי הלקוח ואמצעי התשלום יישמרו באופן מאובטח ולא ייעשה בהם כל שימוש, מלבד שמירת פרטי הלקוח לשם הזמנות עתידיות. 

 3. החברה לא תשא אחריות על שיבוש ו/או איבוד מידע בזמן העברת מידע באמצעות הרשת האינטרנטית. 

 4. החברה לא תשא אחריות בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד אשר יגרמו לך או למי מטעמך עקב השימוש בשירות. 

 5. האתר הינו קניינו הפרטי של החברה. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.

 6. ניתן לבצע הזמנות באתר בזמנים המוגדרים לכל איזור חלוקה כפי שכתוב באתר. 

 7. ניתן לערוך או לבטל הזמנות באתר כל עוד ההזמנות פתוחות לאיזור המגורים של חשבונך.

 8. מרגע שחלף מועד זמן ההזמנות ולא ניתן לבצע עוד הזמנות, לא ניתן יהיה לערוך את ההזמנה! ניתן יהיה לבטל את ההזמנה תמורת קבלת החזר של 50% משווי ההזמנה. 

 9. במקרה של מחסור באחד המוצרים או יותר, הלקוח לא יחוייב על המוצר החסר שהזמין, אך לא יתאפשר ביטול מלא של הזמנה עקב מחסור זה.

 10. החברה רשאית להפסיק את השימוש באתר לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק את החלטתה בלא צורך בהודעה מוקדמת. אין בהפסקת השימוש ללקוח בכדי לפטור את הלקוח מתנאי השימוש בתקנון.


3) אריזה ואספקה

 1. חלק מהמוצרים נארזים בשקיות נייר וחלק מהמוצרים בתפזורת.

 2. לקוח המבקש (בחלון ההערות הרלוונטי בהזמנה) פירות ו/או ירקות בגודל מסוים ו/או מידת בשלות מסויימת ו/או כל הערה אחרת לגבי המוצר, החברה תתייחס לבקשה במידת האפשר. לא יתקבלו זיכויים על אי סיפוק הלקוח בכל הנוגע לעמידה בהערותיו.

 3. במקרה של טעות הלקוח במסירת פרטיו ו/או מסירת פרטי לקוח לא מלאים, אשר יצריכו שליחת ההזמנה מחדש, יחוייב הלקוח בעלות המשלוח הנוסף.

 4. במידה ושונו פרטי הלקוח, על אחריות הלקוח לעדכן את החברה בפרטיו העדכניים עד ליום לפני יום חלוקת הזמנתו הקבוע של איזור מגוריו. במידה ובעקבות אי עדכון פרטי הלקוח ישלח המשלוח לכתובת לא רלוונטית ויהיה צורך בשליחה חוזרת, יחוייב הלקוח בעלויות המשלוח הנוסף.

 5. החברה מתחייבת לספק את המשלוח בימי החלוקה המצויינים באתר המחולקים לפי איזורים שונים ברחבי הארץ. 

 6. החברה אינה מתחייבת לספק את המשלוחים בשעות מסויימות ביום, וכל זמן שיוצג ללקוח כשעת הגעת המשלוח הינו בגדר הערכה כללית בלבד.

 7. המחירים הקבועים באתר ביום ההזמנה הם המחירים הרלוונטים והם אלו שישמשו לצורך השלמת הרכישה ועל פיהם ייגבה סכום הרכישה.

 8. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, אולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילת המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח. 

 9. מועד ביצוע החיוב יתבצע 24-48 שעות לאחר אספקת המוצרים.

 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ועל אחריות הלקוח להתעדכן במחירים העדכניים. 

 11. במידה ובמועד אספקת המשלוח למען המבוקש ע"י הלקוח, לא נכח הלקוח או מי מטעמו, יושארו המוצרים בסמוך לדלת המען המבוקש. במקרה זה, סל הקניה יהיה באחריות הלקוח בלבד והחברה לא תישא אחריות על גניבת מוצרים מההזמנה ו/או על נזקים מכל סוג אחר אשר ייגרמו למשלוח.  

 12. לקוח אשר נכח בעת קבלת המשלוח רשאי לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה בין ההזמנה לבין החשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה של אי התאמה בין המוצרים לחשבונית על הלקוח להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות לא יותר מ-24 שעות ממועד אספקת המשלוח.


4) מבצעים

 1. המבצעים המוצגים באתר שלנו הינם בעלי משך זמן מוגבל ועשויים להסתיים ללא הודעה מוקדמת. למידע נוסף לגבי מבצעים אלו, אנא עיין בעמוד המבצעים באתר שלנו.

5) סוגי חקלאות

 1. "פארמרים בע"מ" מנגישה עבורכם לא רק תוצרת איכותית וטריה אלא גם נקיה. 

 2. סוגי החקלאות השונים וההבדלים בניהם מונגשים בצורה מפורטת ומנומקת באתר. 

 3. על כל מוצר באתר רשום את סוג החקלאות שאליו הוא משתייך. 

 4. החברה אינה מתחייבת כי מוצריה אורגניים, פרט לסחורה אשר רשום עליה בפירוש "אורגני בפיקוח" / "חקלאות אורגנית". 


5) החזרות וחיובי אשראי

 1. זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול רכישה תהיינה בהתאם ובכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת וכן בכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968 והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו -1986.

 2. כל המחירים באתר המופיעים על גבי המוצרים כוללים מע"מ, אם הוא חלק לפי הדין ואינם כוללים דמי משלוח. 

 3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת בלא צורך בהודעה מוקדמת.

 4. המחיר התקף הינו המחיר שהתפרסם טרם השלמת תהליך ההזמנה של הלקוח. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחוייב הלקוח לפי המחיר המעודכן ביותר. 

 5. סכום המינימום להזמנה במשלוח הינו 199 ש"ח לא כולל דמי המשלוח. סכום זה יכול להתעדכן מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. ניתן לראות את עלויות המשלוחים ומידע נוסף בנושא המשלוחים תחת "משלוחים" באתר. 

 6. אנו עושים מאמצים גדולים לבחור עבורכם את המוצרים הטובים ביותר. אם בטעות קיבלתם מוצר פגום אנא עדכנו אותנו! וכמובן מוזמנים לפנות אלינו בכל נושא ושאלה.